Rejestr zmian
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-01-26 14:39:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-01-26 14:36:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik działu świadczeń pomocy społecznej 2018-01-26 11:53:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2018-01-26 11:52:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi, Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie 2018-01-26 10:46:46 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2018-01-25 14:46:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2018-01-25 14:44:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic: ulicy Dąbrówki, ul. Królowej Bony, ulicy Królowej Jadwigi, ulicy Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie 2018-01-25 13:22:20 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etap, Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gm 2018-01-25 11:46:50 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 230/2018 2018-01-24 15:53:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 231/2018 2018-01-24 15:52:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 264/2018 2018-01-24 15:46:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2018-01-24 15:33:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2018-01-24 15:31:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2018-01-24 15:25:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2018-01-24 15:22:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2018-01-24 15:22:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018-01-24 15:20:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-01-24 15:19:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-01-24 15:18:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-01-24 15:18:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018-01-24 15:15:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-01-24 15:13:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-01-24 15:12:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-01-24 15:11:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-01-24 15:08:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Parku Zdrojowego, Pasażu Sienkiewicza, Parku Ikara i terenach przyległych w Konstancinie-Jeziornie w roku 2018 2018-01-24 14:43:27 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-01-24 12:27:36 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-01-23 11:34:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za grudzień 2017 r. 2018-01-23 11:29:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna