Rejestr zmian
Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 2017-12-22 11:26:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-21 14:13:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-21 14:12:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 238/VII/2017 2017-12-21 12:42:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2017-12-21 10:44:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2017-12-21 10:44:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 1-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie 2017-12-21 09:27:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020 2017-12-21 09:26:09 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020 2017-12-21 09:23:17 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:54:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:52:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:52:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:51:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:51:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:46:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby nowej siedziby Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-20 10:17:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby nowej siedziby Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-20 10:16:55 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:43:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:37:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:35:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:32:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:17:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:10:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 232/PF/VII/2017 2017-12-19 12:50:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 231/VII/2017 2017-12-19 12:49:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 233/VII/2017 2017-12-19 12:46:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 2017-12-19 12:36:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 2017-12-19 12:36:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 2017-12-19 12:34:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 2017-12-19 12:33:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna