Rejestr zmian
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r. 2018-03-01 14:54:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za styczeń 2018 r. 2018-03-01 14:49:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za styczeń 2018 r. 2018-03-01 14:46:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za styczeń 2018 r. 2018-03-01 14:42:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-03-01 14:30:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-03-01 14:17:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-03-01 14:11:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-03-01 14:11:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Dróg Gminnych 2018-03-01 14:09:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pracownik obsługi - Portier 2018-03-01 14:03:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Pracownik socjalny 2018-03-01 14:02:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-03-01 14:01:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-03-01 12:17:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-02-28 16:14:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 038/VII/2018 2018-02-28 15:54:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 40 2018-02-27 10:38:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-27 10:28:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-26 16:52:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:51:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:51:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:50:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:50:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:49:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:49:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:49:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:39:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-26 16:35:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 035/VII/2018 2018-02-26 13:23:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-02-26 13:05:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-02-26 13:05:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna