Rejestr zmian
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:52:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:52:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:51:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:51:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:46:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby nowej siedziby Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-20 10:17:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby nowej siedziby Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-20 10:16:55 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:43:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:37:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:35:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:32:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:17:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-12-19 15:10:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 232/PF/VII/2017 2017-12-19 12:50:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 231/VII/2017 2017-12-19 12:49:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 233/VII/2017 2017-12-19 12:46:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 2017-12-19 12:36:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 2017-12-19 12:36:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 2017-12-19 12:34:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 2017-12-19 12:33:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 2017-12-19 12:05:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 2017-12-19 12:04:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 2017-12-19 11:59:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 2017-12-19 11:54:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020 2017-12-19 09:40:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-12-18 23:34:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-12-18 23:33:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-12-18 23:29:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-18 23:16:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy 2017-12-18 23:16:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna