Rejestr zmian
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-01-03 15:40:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-01-03 15:39:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-01-03 15:19:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-01-03 15:16:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2018-01-03 15:07:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2018-01-03 15:06:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2018-01-03 15:00:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-01-03 13:19:54 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wydział Finansowy 2018-01-03 13:15:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Finansowy 2018-01-03 13:15:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Finansowy 2018-01-03 13:14:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek od nieruchomości 2018-01-03 13:09:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny 2018-01-03 13:08:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek leśny 2018-01-03 13:08:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ulgi podatkowe 2018-01-03 13:07:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2018-01-03 13:07:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2018-01-03 13:05:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ulgi podatkowe 2018-01-03 12:52:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ulgi podatkowe 2018-01-03 12:51:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-01-03 12:47:01 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Podatek leśny 2018-01-03 12:44:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny 2018-01-03 12:38:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny 2018-01-03 12:38:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek od nieruchomości 2018-01-03 12:27:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek od nieruchomości 2018-01-03 12:26:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek od środków transportowych 2018-01-03 12:18:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek od środków transportowych 2018-01-03 12:17:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek od środków transportowych 2018-01-03 12:12:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek od środków transportowych 2018-01-03 12:12:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek od środków transportowych 2018-01-03 12:11:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna