Rejestr zmian
Zarządzenie nr 031/VII/2018 2018-02-20 14:29:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 030/VII/2018 2018-02-20 14:28:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 029/PF/VII/2018 2018-02-20 14:26:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 029/PF/VII/2018 2018-02-20 14:26:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-02-20 12:31:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2018-02-20 08:43:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-19 16:59:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-19 16:58:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont 3 lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-19 13:01:35 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap I -3 części 2018-02-19 12:54:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2018-02-16 15:40:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2018-02-16 15:24:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-02-16 14:43:17 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku 2018-02-16 14:39:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2018-02-16 14:14:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownictwo i wydziały OPS 2018-02-16 13:58:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownictwo i wydziały OPS 2018-02-16 13:58:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Pracownik socjalny 2018-02-16 12:40:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-02-16 12:33:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-02-16 12:32:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-02-16 11:57:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-02-16 11:55:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-02-16 11:53:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie 2018-02-16 10:55:03 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Pracownik socjalny 2018-02-16 10:54:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2018-02-15 16:27:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2018-02-15 16:25:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-15 16:22:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-15 16:22:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-15 16:16:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna