Rejestr zmian
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4921/2017 2017-11-14 14:26:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4920/2017 2017-11-14 14:21:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4920/2017 2017-11-14 14:20:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-11-14 14:13:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-11-14 14:11:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-11-14 14:09:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont lokalu komunalnego w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 10:38:50 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2017-11-13 16:40:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2017-11-13 16:40:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2017-11-13 16:40:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Pracownik socjalny 2017-11-13 16:36:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Pracownik socjalny 2017-11-13 16:35:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2017-11-13 16:31:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista - Inspektora nadzoru 2017-11-13 12:56:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista - Inspektora nadzoru 2017-11-13 12:55:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – Etap V - 3 części 2017-11-10 14:12:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – Etap V - 3 części 2017-11-10 14:12:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 2017-11-10 14:11:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – Etap V - 3 części 2017-11-10 14:07:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2017-11-10 13:56:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2017-11-10 13:41:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-11-09 15:44:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 205/VII/2017 2017-11-09 15:37:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż systemu teleinformatycznego w budynku nowego ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-11-09 11:33:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż systemu teleinformatycznego w budynku nowego ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-11-09 11:32:26 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4854/2017 2017-11-08 15:51:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4854/2017 2017-11-08 15:50:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej 2017-11-08 15:44:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-11-08 15:44:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej 2017-11-08 15:42:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna