Rejestr zmian
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 2018-09-06 10:50:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2018-09-06 10:48:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2018-09-06 10:47:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej 2018-09-06 10:45:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019 2018-09-06 10:38:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2018-09-06 10:35:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-09-06 09:33:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-09-06 09:31:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-09-06 09:27:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Straż Miejska 2018-09-06 09:25:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Straż Miejska 2018-09-06 09:01:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Straż Miejska 2018-09-06 09:01:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 124/VII/2018 2018-09-05 15:55:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-05 15:22:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-05 15:19:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-05 15:11:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminne przedszkola i żłobek 2018-09-05 15:02:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminne przedszkola i żłobek 2018-09-05 15:02:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Dróg Gminnych 2018-09-05 14:58:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kancelaria 2018-09-05 14:57:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kancelaria 2018-09-05 14:57:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - Etap II” Zakres I - Równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Zakres II 2018-09-05 14:19:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-09-05 14:13:51 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wydział Finansowy 2018-09-05 13:11:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Finansowy 2018-09-05 13:10:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Dróg Gminnych 2018-09-05 13:09:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Dróg Gminnych 2018-09-05 13:09:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 2018-09-05 12:51:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 2018-09-05 12:50:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zarządzania Kryzysowego 2018-09-05 12:50:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna