Rejestr zmian
Sekretarz Gminy 2018-11-19 14:18:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sekretarz Gminy 2018-11-16 15:30:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – Etap III” 2018-11-16 14:58:37 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 155/VII/2018 2018-11-16 14:40:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 155/VII/2018 2018-11-16 13:34:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-11-16 12:24:51 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-11-16 12:23:56 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020 2018-11-16 12:21:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Gminnych 2018-11-16 10:43:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Gminnych 2018-11-16 10:43:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Gminnych 2018-11-16 10:40:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy - Sprzątaczka 2018-11-16 09:35:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-11-15 14:39:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-11-15 14:36:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-11-15 14:27:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 50 2018-11-15 14:19:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 50 2018-11-15 14:18:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 50 2018-11-15 14:18:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
I sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-11-15 13:09:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
I sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-11-15 13:09:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
I sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-11-15 13:03:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
I sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-11-15 13:03:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie 2018-11-14 11:49:27 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie 2018-11-14 11:37:37 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok 2018-11-13 16:28:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 2018-11-13 16:28:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok 2018-11-13 16:23:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok 2018-11-13 16:22:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-11-13 16:18:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-11-13 16:17:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna