Rejestr zmian
Zarządzenie nr 243/VII/2017 2017-12-29 10:48:00 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 242/VII/2017 2017-12-28 14:56:32 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 242/VII/2017 2017-12-28 14:56:02 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 241/PF/VII/2017 2017-12-28 14:49:23 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 240/VII/2017 2017-12-28 14:44:00 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 240/VII/2017 2017-12-28 14:42:45 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 240/VII/2017 2017-12-28 14:42:07 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020 2017-12-27 11:01:43 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020 2017-12-27 11:00:16 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 236/PF/VII/2017 2017-12-22 14:44:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 237/VII/2017 2017-12-22 14:41:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 235/VII/2017 2017-12-22 14:38:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 239/VII/2017 2017-12-22 14:36:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2017-12-22 11:42:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2017-12-22 11:41:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2017-12-22 11:41:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2017-12-22 11:40:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2017-12-22 11:39:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2017-12-22 11:27:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 2017-12-22 11:26:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-21 14:13:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-12-21 14:12:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 238/VII/2017 2017-12-21 12:42:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2017-12-21 10:44:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego 2017-12-21 10:44:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 1-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie 2017-12-21 09:27:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020 2017-12-21 09:26:09 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020 2017-12-21 09:23:17 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:54:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2017-12-20 11:52:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna