Rejestr zmian
I Zastępca Burmistrza 2018-04-16 13:45:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępcy Burmistrza 2018-04-16 13:44:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępcy Burmistrza 2018-04-16 13:44:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępcy Burmistrza 2018-04-16 13:43:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępcy Burmistrza 2018-04-16 13:43:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej 2018-04-16 13:26:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej 2018-04-16 13:25:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2018-04-16 13:17:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny (pół etatu) 2018-04-16 13:14:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-04-16 11:28:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 052/VII/2018 2018-04-13 15:58:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 052/VII/2018 2018-04-13 15:58:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-13 15:54:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-13 15:52:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-13 12:36:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-13 12:36:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-13 12:35:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-13 12:35:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-04-12 15:55:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-04-12 15:55:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-04-12 15:55:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-04-12 15:54:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2018-04-12 14:36:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-04-12 14:33:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-04-12 14:21:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-12 14:21:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-12 14:19:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-12 14:18:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 056/VII/2018 2018-04-12 11:52:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie 2018-04-12 11:35:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna