Rejestr zmian
Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi, Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie 2018-03-06 13:17:02 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap I -3 części 2018-03-06 13:16:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-03-05 17:23:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-03-05 17:22:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-03-05 17:21:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-03-05 17:20:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-03-05 17:19:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystent rodziny (pół etatu) 2018-03-05 17:05:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Pracownik socjalny 2018-03-05 17:02:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2018-03-05 17:01:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2018-03-05 17:00:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna 2018-03-05 16:53:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna 2018-03-05 16:51:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna 2018-03-05 16:51:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna 2018-03-05 16:49:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna 2018-03-05 16:48:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna 2018-03-05 16:47:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna 2018-03-05 16:41:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-03-05 16:33:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-03-05 16:32:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 2018-03-05 12:14:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 2018-03-05 12:14:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 2018-03-05 12:08:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-03-05 11:49:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Strażnik w Straży Miejskiej 2018-03-02 14:40:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku- Etap I 2018-03-02 14:11:59 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-03-01 15:20:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 037/VII/2018 2018-03-01 15:18:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 036/VII/2018 2018-03-01 15:17:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 034/PF/VII/2018 2018-03-01 15:15:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna