Rejestr zmian
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-01-09 11:52:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-01-09 11:47:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-01-09 11:46:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny na 2014 rok 2012-01-04 14:39:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny na 2014 rok 2012-01-04 14:38:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny na 2014 rok 2012-01-04 14:16:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny na 2014 rok 2012-01-04 14:16:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny na 2014 rok 2012-01-04 14:15:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny na 2014 rok 2012-01-04 14:15:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny na 2014 rok 2012-01-04 14:12:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny na 2014 rok 2012-01-04 14:11:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe 2012-01-03 14:22:04 kompan@kompan.pl
Oświadczenia majątkowe 2010 - kierownicy 2012-01-03 14:21:26 kompan@kompan.pl
Strona główna 2012-01-03 13:23:28 kompan@kompan.pl
Dyżury radnych 2012-01-03 12:15:17 kompan@kompan.pl
Osiedla 2012-01-03 11:59:54 kompan@kompan.pl
Osiedla 2012-01-03 11:59:03 kompan@kompan.pl
Zastępcy Burmistrza 2012-01-03 11:29:24 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-01-03 11:12:40 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-01-03 11:12:11 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Strona główna 2012-01-02 12:08:57 kompan@kompan.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna 2011-12-31 13:04:30 kompan@kompan.pl
Budżet 2015 2011-12-31 12:54:44 kompan@kompan.pl
Wydział Dróg Gminnych 2011-12-31 10:23:35 kompan@kompan.pl
Oświadczenia majątkowe 2011-12-31 09:58:59 kompan@kompan.pl
Oświadczenia majątkowe 2010 - kierownicy 2011-12-31 09:58:12 kompan@kompan.pl
Samodzielne Stanowisko Inspektora BHP 2011-12-31 09:39:55 kompan@kompan.pl
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 2011-12-31 09:33:50 kompan@kompan.pl
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 2011-12-31 09:33:44 kompan@kompan.pl
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 2011-12-31 09:31:38 kompan@kompan.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-09 14:16:06 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna