Rejestr zmian
Nr 123/PF/V/2010 2012-04-11 13:39:25 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 122/V/2010 2012-04-11 13:35:13 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2012-04-11 13:33:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji gruntów 2012-04-11 13:33:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 121/V/2010 2012-04-11 13:32:16 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej 2012-04-11 13:31:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej 2012-04-11 13:31:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-11 13:30:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-11 13:30:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków 2012-04-11 13:29:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 120b/V/2010 2012-04-11 13:27:51 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 120a/V/2010 2012-04-11 13:18:59 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o dzierżawę nieruchomości 2012-04-11 13:02:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o dzierżawę nieruchomości 2012-04-11 13:02:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o dzierżawę nieruchomości 2012-04-11 13:01:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 120a/V/2010 2012-04-11 13:00:44 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów/budynków/lokali oraz wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego 2012-04-11 12:59:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów/budynków/lokali oraz wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego 2012-04-11 12:59:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 120/V/2010 2012-04-11 12:58:00 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 119/PF/V/2010 2012-04-11 12:52:06 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 118/V/2010 2012-04-11 12:47:37 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału 2012-04-11 12:43:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału 2012-04-11 12:42:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 2012-04-11 12:40:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 2012-04-11 12:38:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 2012-04-11 12:35:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 2012-04-11 12:33:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 2012-04-11 12:33:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2012-04-11 12:30:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 117/PF/V/2010 2012-04-11 12:29:27 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-05 16:01:07 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna