Rejestr zmian
Zarządzenie nr 073/VI/2012 2012-05-31 11:01:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 070/PF/VI/2012 2012-05-31 10:50:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-05-30 14:52:21 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 069/VI/2012 2012-05-29 16:04:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2012-05-29 09:05:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2012-05-29 09:04:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w ramach współpracy miast partnerskich Konstancina-Jeziorny 2012-05-28 16:30:38 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku 2012-05-28 12:33:27 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatkowym 2012-05-25 16:00:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatkowym 2012-05-25 16:00:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Podatkowym 2012-05-25 15:59:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza przetarg ustny nieograniczony 2012-05-25 12:26:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza przetarg ustny nieograniczony 2012-05-25 12:26:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza przetarg ustny nieograniczony 2012-05-25 12:25:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kompleksowe ubezpieczenie łodzi motorowej oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-25 12:23:34 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza przetarg ustny nieograniczony 2012-05-25 11:07:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Numery kont bankowych 2012-05-24 15:43:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Strumykowej i odcinka ul. Jaworowskiej (pomiędzy ulicami: Piasta i Prusa) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-05-24 13:08:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Strumykowej i odcinka ul. Jaworowskiej (pomiędzy ulicami: Piasta i Prusa) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-05-24 12:55:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2012 roku 2012-05-24 10:29:54 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2012 roku 2012-05-24 10:29:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-05-23 14:58:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-05-23 14:57:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-05-23 14:56:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-05-23 14:56:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-05-23 14:56:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budżet 2015 2012-05-23 14:52:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu południowych miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-23 14:42:35 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 16:24:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 16:15:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-02 11:10:25 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna