Rejestr zmian
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2012-02-29 09:59:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2012-02-29 09:53:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
20) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice 2012-02-28 14:37:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-02-23 10:22:55 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2012-02-22 15:53:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2012-02-22 15:53:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Dróg Gminnych 2012-02-17 14:57:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyroby zawierające azbest 2012-02-17 13:44:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-02-17 12:48:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych 2012-02-17 10:02:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2012-02-16 15:49:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2012-02-16 15:48:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyroby zawierające azbest 2012-02-15 11:45:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyroby zawierające azbest 2012-02-15 11:42:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 2012-02-15 11:26:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zużyte baterie 2012-02-15 11:24:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyroby zawierające azbest 2012-02-15 11:22:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyroby zawierające azbest 2012-02-15 11:22:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyroby zawierające azbest 2012-02-15 11:20:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2012-02-14 15:52:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2012-02-14 15:52:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2012-02-14 15:51:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zużyte baterie 2012-02-10 16:00:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zużyte baterie 2012-02-10 15:59:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2012-02-06 11:22:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2012-02-06 11:21:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2012-02-06 11:20:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2012-02-06 11:19:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2012-02-06 11:19:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2012-02-06 11:18:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-20 14:56:53 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna