Rejestr zmian
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2012-04-27 12:41:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2012-04-27 12:40:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2012-04-27 12:38:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2012-04-27 12:38:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu południowych miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-27 12:30:53 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2012-04-27 09:42:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2012-04-27 09:41:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2012-04-27 09:38:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2012-04-27 09:33:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia 2012-04-27 08:50:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-04-27 08:47:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejących podbudów i zabezpieczenie podbudów nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych na drogach gminnych: Zadanie nr 1 ulice: Słowackiego, Ceglana, Spokojna, Makuszyńskiego; Zadanie nr 2 ulice: Modrzewiowa, Jałowcowa, Jodłowa 2012-04-26 12:44:04 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-26 12:24:01 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-26 12:23:21 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-26 12:19:59 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-26 12:19:28 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-26 12:11:23 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-26 12:10:27 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, dla fragmentu miasta Konstancin-Jeziorna wokół Parku Zdrojowego 2012-04-26 12:02:52 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 057/VI/2012 2012-04-25 15:49:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 056/VI/2012 2012-04-25 15:44:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 054/PF/VI/2012 2012-04-25 15:39:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa projektora multimedialnego 2012-04-25 10:28:02 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych Konstancina-Jeziorny oraz dostawa znaków drogowych i elementów informacyjnych MSI w 2012 r. 2012-04-25 10:25:01 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055/VI/2012 2012-04-25 10:22:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055/VI/2012 2012-04-25 10:22:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055/VI/2012 2012-04-25 10:20:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055/VI/2012 2012-04-25 10:19:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055/VI/2012 2012-04-25 10:18:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-25 10:15:55 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-20 14:56:53 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna