Rejestr zmian
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 2012-03-07 15:40:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 2012-03-07 15:39:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2012-03-07 15:35:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2012-03-07 15:34:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2012-03-07 15:32:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2012-03-07 15:20:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2012-03-07 15:16:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2012-03-07 15:11:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Potwierdzenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów 2012-03-07 15:10:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 2012-03-07 15:10:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2012-03-07 14:51:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2012-03-07 14:48:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Potwierdzenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów 2012-03-07 14:36:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Potwierdzenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów 2012-03-07 14:35:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Potwierdzenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów 2012-03-07 14:35:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-03-07 13:52:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Potwierdzenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów 2012-03-07 13:49:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Mirkowskiej 2012-03-06 13:51:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Mirkowskiej 2012-03-06 13:49:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Mirkowskiej 2012-03-06 13:45:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozkład jazdy autobusów 2012-03-02 15:42:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozkład jazdy autobusów 2012-03-02 15:31:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 78/PF/V/2010 2012-03-02 14:51:52 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 77/V/2010 2012-03-02 14:48:29 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 77/V/2010 2012-03-02 14:47:51 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 76/PF/V/2010 2012-03-02 14:44:34 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 75/V/2010 2012-03-02 14:17:02 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 75/V/2010 2012-03-02 14:15:52 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 74/PF/V/2010 2012-03-02 14:13:51 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 73/V/2010 2012-03-02 14:10:33 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-13 08:50:05 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna