Rejestr zmian
Zarządzenie nr 058/VI/2012 2012-05-02 09:38:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-02 09:24:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2012-04-30 16:27:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2012-04-30 13:13:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2012-04-30 13:13:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2012-04-30 13:13:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2012-04-30 13:12:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2012-04-30 13:12:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2012-04-30 13:12:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2012-04-30 13:10:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2012-04-30 13:09:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminne przedszkola i żłobek 2012-04-30 13:03:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminne przedszkola i żłobek 2012-04-30 13:02:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2012-04-27 13:53:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2012-04-27 13:51:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie w 2012 roku 2012-04-27 13:50:46 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2012-04-27 13:49:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2012-04-27 13:48:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu południowych miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-27 12:43:49 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2012-04-27 12:41:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2012-04-27 12:40:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2012-04-27 12:38:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2012-04-27 12:38:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu południowych miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-27 12:30:53 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2012-04-27 09:42:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2012-04-27 09:41:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2012-04-27 09:38:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2012-04-27 09:33:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia 2012-04-27 08:50:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-04-27 08:47:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-13 08:50:05 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna