Rejestr zmian
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konstancin-Jeziorna na lata 2004-2013 2012-04-03 10:48:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konstancin-Jeziorna na lata 2004-2013 2012-04-03 10:47:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-04-03 09:24:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budżet 2015 2012-04-03 09:20:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budżet 2015 2012-04-03 09:20:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budżet 2015 2012-04-03 09:19:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budżet 2015 2012-04-03 09:17:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budżet 2015 2012-04-03 08:59:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budżet 2015 2012-04-03 08:59:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-04-03 08:45:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-04-03 08:44:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-04-03 08:44:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakup drukarek na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-02 16:48:21 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-04-02 16:39:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-04-02 16:38:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków 2012-04-02 16:29:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o dzierżawę nieruchomości 2012-04-02 16:26:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów/budynków/lokali oraz wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego 2012-04-02 16:24:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału 2012-04-02 16:10:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 2012-04-02 16:07:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 2012-04-02 16:04:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 2012-04-02 16:01:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2012-04-02 15:59:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji gruntów 2012-04-02 15:56:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej 2012-04-02 15:54:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-02 15:52:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-02 15:51:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-02 15:51:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-02 15:48:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-04-02 15:43:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-27 21:54:04 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna