Rejestr zmian
Nr 161/V/2010 2012-05-15 15:08:16 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu południowych miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-15 11:12:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna informuje 2012-05-14 17:31:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna informuje 2012-05-14 17:30:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony 2012-05-14 17:14:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony 2012-05-14 17:12:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2012-05-11 12:35:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2012-05-11 12:33:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2012-05-11 12:31:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2012-05-11 12:30:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-11 09:55:08 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2012-05-10 15:35:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2012-05-10 15:34:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2012-05-10 15:34:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-10 15:06:51 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-10 15:05:49 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 067/VI/2012 2012-05-10 13:44:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 061/PF/VI/2012 2012-05-10 13:40:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kompleksowe ubezpieczenie łodzi motorowej oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-10 13:40:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 060/PF/VI/2012 2012-05-10 13:35:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 060/PF/VI/2012 2012-05-10 13:34:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej 2012-05-10 12:42:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej 2012-05-10 12:42:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej 2012-05-10 12:40:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej 2012-05-10 12:39:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej 2012-05-10 12:39:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej 2012-05-10 12:37:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej 2012-05-10 12:35:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej 2012-05-10 12:17:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe 2012-05-10 12:11:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-27 21:54:04 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna