Rejestr zmian
Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - KBW 2012-05-21 12:51:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50W Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - KBW 2012-05-21 12:50:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50W Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - KBW 2012-05-21 12:50:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50W Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - KBW 2012-05-21 12:49:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - KBW 2012-05-21 12:43:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - KBW 2012-05-21 12:41:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - MUW 2012-05-21 12:41:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - KBW 2012-05-21 12:25:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-05-21 12:16:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-05-21 12:11:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2012-05-21 12:10:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-05-21 12:07:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-05-21 12:06:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa projektora multimedialnego 2012-05-21 11:58:17 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa projektora multimedialnego 2012-05-21 11:57:16 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Strumykowej i odcinka ul. Jaworowskiej (pomiędzy ulicami: Piasta i Prusa) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-05-21 10:55:54 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Strumykowej i odcinka ul. Jaworowskiej (pomiędzy ulicami: Piasta i Prusa) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-05-21 10:55:23 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 072/VI/2012 2012-05-18 13:10:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 072/VI/2012 2012-05-18 13:09:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 072/VI/2012 2012-05-18 13:09:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 071/VI/2012 2012-05-18 13:05:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 068/VI/2012 2012-05-17 16:11:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna informuje 2012-05-17 14:51:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-05-16 13:35:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-05-16 13:34:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu południowych miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-16 12:59:35 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Próbne ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru 2012-05-16 12:17:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Próbne ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru 2012-05-16 12:17:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-16 12:09:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-16 12:09:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-27 21:54:04 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna