Rejestr zmian
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 2018-03-26 16:10:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2018-03-26 16:02:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2018-03-26 16:01:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2018-03-26 15:57:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 044/VII/2018 2018-03-26 14:16:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2018-03-26 12:35:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2018-03-26 12:35:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 42 2018-03-23 16:24:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-03-23 16:19:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania 2018-03-23 16:18:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania 2018-03-23 16:18:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania 2018-03-23 16:17:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-03-23 16:06:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-03-23 15:52:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-03-23 15:52:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-03-23 15:50:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-03-23 15:44:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-03-23 15:38:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-03-23 15:18:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-03-23 15:16:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-03-23 15:16:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-03-23 15:03:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-03-22 14:55:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-03-22 14:50:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-03-22 14:47:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-03-22 12:30:25 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-03-21 16:03:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-03-21 15:42:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-03-21 15:42:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-03-21 15:37:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna