Rejestr zmian
Sesja nr 22 2012-05-22 10:52:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:46:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:45:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:44:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:44:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:42:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:42:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:41:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:33:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:31:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:29:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:20:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 10:07:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 09:54:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 09:54:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 09:53:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 22 2012-05-22 09:43:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-05-21 17:25:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Księga rejestrowa instytucji kultury 2012-05-21 17:21:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Księga rejestrowa instytucji kultury 2012-05-21 17:20:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Strumykowej i odcinka ul. Jaworowskiej (pomiędzy ulicami: Piasta i Prusa) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-05-21 16:56:51 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu południowych miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna 2012-05-21 16:07:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Strumykowej i odcinka ul. Jaworowskiej (pomiędzy ulicami: Piasta i Prusa) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-05-21 13:19:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-05-21 13:07:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego 2012-05-21 13:06:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-05-21 13:02:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2012-05-21 12:58:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2012-05-21 12:58:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50W Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - MUW 2012-05-21 12:54:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - MUW 2012-05-21 12:51:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-26 17:05:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna