Rejestr zmian
Dostawa sprzętu komputerowego 2012-07-20 13:34:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego 2012-07-20 13:33:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa odcinka ul. Matejki (od ul. Piłsudskiego do rzeki Małej) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-07-20 12:06:22 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Wierzejewskiego wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-07-20 11:20:24 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna 2012-07-19 11:15:11 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych 2012-07-18 10:27:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2012-07-18 10:12:59 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 16.07.2012r. 2012-07-17 15:44:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 16.07.2012r. 2012-07-17 15:43:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 16.07.2012r. 2012-07-17 15:43:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 094/PF/VI/2012 2012-07-16 16:50:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 102/PF/VI/2012 2012-07-16 16:46:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 101/VI/2012 2012-07-16 16:41:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zarządzania Kryzysowego apeluje o rozwagę nad wodą 2012-07-16 15:39:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zarządzania Kryzysowego apeluje o rozwagę nad wodą 2012-07-16 15:39:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obsługa mobilnych i stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2012-07-16 13:52:23 asolecki@konstancinjeziorna.pl
II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, tradycji i edukacji 2012-07-13 15:03:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, tradycji i edukacji 2012-07-13 14:47:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, tradycji i edukacji 2012-07-13 14:46:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, tradycji i edukacji 2012-07-13 14:46:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 058/VI/2012 2012-07-13 14:20:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 101/VI/2012 2012-07-13 14:13:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 101/VI/2012 2012-07-13 14:13:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w systemie ISEKI wraz z przykanalikami na terenie gm. Konstancin-Jeziorna 2012-07-13 13:07:06 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Wierzejewskiego wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-07-13 11:53:10 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa odcinka ul. Matejki (od ul. Piłsudskiego do rzeki Małej) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-07-13 10:00:52 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Nr 117/V/2009 2012-07-12 15:28:30 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 118/V/2009 2012-07-12 15:27:48 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 119/V/2009 2012-07-12 15:27:00 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 119/V/2009 2012-07-12 15:26:52 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-23 15:36:36 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna