Rejestr zmian
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału 2012-04-11 12:42:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 2012-04-11 12:40:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 2012-04-11 12:38:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 2012-04-11 12:35:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 2012-04-11 12:33:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 2012-04-11 12:33:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2012-04-11 12:30:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 117/PF/V/2010 2012-04-11 12:29:27 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2012-04-11 12:29:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2012-04-11 12:27:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2012-04-11 12:27:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 116a/V/2010 2012-04-11 12:25:00 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji gruntów 2012-04-11 12:24:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji gruntów 2012-04-11 12:23:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 116a/V/2010 2012-04-11 12:23:32 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej 2012-04-11 12:21:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-11 12:20:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-11 12:17:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-11 12:16:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 2012-04-11 12:15:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 2012-04-11 12:14:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 2012-04-11 12:13:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej 2012-04-11 12:12:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 2012-04-11 12:11:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 2012-04-11 12:11:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 116a/V/2010 2012-04-11 12:11:08 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2012-04-11 12:10:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 116a/V/2010 2012-04-11 12:09:53 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej 2012-04-11 12:08:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej 2012-04-11 12:08:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-23 15:36:36 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna