Rejestr zmian
Dyżury radnych 2012-06-12 14:44:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych 2012-06-12 14:43:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych 2012-06-12 14:42:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rewaloryzacja zabytkowego budynku „HUGONÓWKA” na cele Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie w ramach zadania budżetowego Adaptacja zabytkowego budynku przy ul Mostowej 15 2012-06-12 10:22:22 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Rewaloryzacja zabytkowego budynku „HUGONÓWKA” na cele Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie w ramach zadania budżetowego Adaptacja zabytkowego budynku przy ul Mostowej 15 2012-06-12 10:16:39 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Rewaloryzacja zabytkowego budynku „HUGONÓWKA” na cele Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie w ramach zadania budżetowego Adaptacja zabytkowego budynku przy ul Mostowej 15 2012-06-12 09:47:35 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Mirkowskiej 51 w Konstancinie-Jeziornie na okres 30 lat 2012-06-11 15:37:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Mirkowskiej 51 w Konstancinie-Jeziornie na okres 30 lat 2012-06-11 15:36:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Mirkowskiej 51 w Konstancinie-Jeziornie na okres 30 lat 2012-06-11 15:35:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Mirkowskiej 51 w Konstancinie-Jeziornie na okres 30 lat 2012-06-11 15:35:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Mirkowskiej 51 w Konstancinie-Jeziornie na okres 30 lat 2012-06-11 15:30:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Mirkowskiej 51 w Konstancinie-Jeziornie na okres 30 lat 2012-06-11 15:29:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu południowych miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna 2012-06-11 12:40:33 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 083/VI/2012 2012-06-06 16:26:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 083/VI/2012 2012-06-06 16:26:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 082/PF/VI/2012 2012-06-06 16:16:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 082/PF/VI/2012 2012-06-06 16:16:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 081/PF/VI/2012 2012-06-06 16:06:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 080/VI/2012 2012-06-06 16:03:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 079/VI/2012 2012-06-06 16:02:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 080/VI/2012 2012-06-06 15:59:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 080/VI/2012 2012-06-06 15:58:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 079/VI/2012 2012-06-06 15:55:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 079/VI/2012 2012-06-06 15:54:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 079/VI/2012 2012-06-06 15:53:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku 2012-06-06 13:43:49 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-06-06 12:42:23 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-06-06 12:34:44 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa projektora multimedialnego 2012-06-05 12:55:17 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie w 2012 roku 2012-06-05 12:54:27 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-22 16:25:56 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna