Rejestr zmian
Wniosek o dzierżawę nieruchomości 2012-04-11 13:02:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o dzierżawę nieruchomości 2012-04-11 13:01:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 120a/V/2010 2012-04-11 13:00:44 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów/budynków/lokali oraz wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego 2012-04-11 12:59:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów/budynków/lokali oraz wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego 2012-04-11 12:59:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 120/V/2010 2012-04-11 12:58:00 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 119/PF/V/2010 2012-04-11 12:52:06 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 118/V/2010 2012-04-11 12:47:37 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału 2012-04-11 12:43:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału 2012-04-11 12:42:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 2012-04-11 12:40:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 2012-04-11 12:38:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 2012-04-11 12:35:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 2012-04-11 12:33:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 2012-04-11 12:33:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2012-04-11 12:30:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 117/PF/V/2010 2012-04-11 12:29:27 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2012-04-11 12:29:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2012-04-11 12:27:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2012-04-11 12:27:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 116a/V/2010 2012-04-11 12:25:00 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji gruntów 2012-04-11 12:24:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji gruntów 2012-04-11 12:23:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 116a/V/2010 2012-04-11 12:23:32 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej 2012-04-11 12:21:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-11 12:20:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-11 12:17:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2012-04-11 12:16:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 2012-04-11 12:15:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 2012-04-11 12:14:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-22 16:25:56 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna