Rejestr zmian
Nr 3/V/2008 2012-07-30 13:55:26 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 3/V/2008 2012-07-30 13:55:12 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 2/V/2008 2012-07-30 13:51:41 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 2/V/2008 2012-07-30 13:50:15 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 2/V/2008 2012-07-30 13:49:37 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 2/V/2008 2012-07-30 13:37:45 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa odcinka ul. Matejki (od ul. Piłsudskiego do rzeki Małej) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-07-30 13:35:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Nr 1/V/2008 2012-07-30 13:10:48 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 1/V/2008 2012-07-30 13:08:31 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 1/V/2008 2012-07-30 13:08:01 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 1/V/2008 2012-07-30 13:07:28 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 1/V/2008 2012-07-30 13:07:02 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 1/V/2008 2012-07-30 12:43:37 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 1/V/2008 2012-07-30 12:38:47 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejącej podbudowy gminnego bocznika od ulicy Wilanowskiej i jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz remont ulicy Szkolnej (z wymiana nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych) w Konstancinie-Jeziornie. 2012-07-30 11:55:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejącej podbudowy gminnego bocznika od ulicy Wilanowskiej i jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz remont ulicy Szkolnej (z wymiana nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych) w Konstancinie-Jeziornie. 2012-07-30 11:34:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2012-07-30 09:41:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2012-07-30 09:41:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2012-07-30 09:40:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminne przedszkola i żłobek 2012-07-27 14:54:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 108/VI/2012 2012-07-27 13:35:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-07-27 13:04:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-07-27 13:03:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-07-27 13:03:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-07-27 13:03:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-07-27 13:02:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-07-27 12:57:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista ds. Kadr 2012-07-27 12:51:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-07-27 12:50:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejącej podbudowy gminnego bocznika od ulicy Wilanowskiej i jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz remont ulicy Szkolnej (z wymiana nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych) w Konstancinie-Jeziornie. 2012-07-27 11:59:59 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-14 09:52:13 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna