Rejestr zmian
Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 2012-04-25 09:24:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 2012-04-25 09:22:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie w 2012 roku 2012-04-23 14:24:34 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Kompleksowe ubezpieczenie łodzi motorowej oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-23 13:09:01 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. archiwizacji 2012-04-23 09:59:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. archiwizacji 2012-04-23 09:42:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania 2012-04-20 13:48:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania 2012-04-20 13:46:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania 2012-04-20 13:45:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania 2012-04-20 13:44:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania 2012-04-20 13:43:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania 2012-04-20 13:41:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania 2012-04-20 13:37:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2032 2012-04-19 15:33:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2032 2012-04-19 15:31:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 151/V/2010 2012-04-19 15:21:47 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 150/PF/V/2010 2012-04-19 15:18:13 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 149/V/2010 2012-04-19 15:14:02 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 149/V/2010 2012-04-19 14:56:19 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 148/PF/V/2010 2012-04-19 14:51:31 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 147/V/2010 2012-04-19 14:47:26 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 147/V/2010 2012-04-19 14:46:27 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 147/V/2010 2012-04-19 14:45:21 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2006-2013 2012-04-19 14:38:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2006-2013 2012-04-19 14:33:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2006-2013 2012-04-19 14:22:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program ochrony środowiska dla gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2020 (projekt) 2012-04-19 14:20:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Raport o stanie gminy Konstancin-Jeziorna 2012-04-19 14:19:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Raport otwarcia gminy Konstancin-Jeziorna na kadencję 2010-2014 2012-04-19 14:16:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Raport otwarcia gminy Konstancin-Jeziorna na kadencję 2010-2014 2012-04-19 14:15:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-07 16:12:09 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna