Rejestr zmian
Zarządzenie nr 094/PF/VI/2012 2012-07-09 10:12:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista ds. Kadr 2012-07-06 15:51:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista ds. Kadr 2012-07-06 15:51:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-07-06 14:57:40 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejących podbudów i zabezpieczenie podbudów nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych na drogach gminnych 2012-07-06 09:52:02 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wystąpienie pokontrolne RIO 2012-07-05 15:34:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:23:59 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:23:05 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:22:40 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:22:23 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:21:57 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:21:55 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:21:50 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wystąpienie pokontrolne RIO 2012-07-05 15:10:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 68/V/2009 2012-07-05 15:09:10 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 68/V/2009 2012-07-05 15:08:36 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Protokół z kontroli 2012-07-05 15:07:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Protokół z kontroli 2012-07-05 15:07:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 67/V/2009 2012-07-05 15:06:10 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 67/V/2009 2012-07-05 15:05:14 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 67/V/2009 2012-07-05 15:04:29 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 67/V/2009 2012-07-05 15:04:17 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 61/V/2009 2012-07-05 14:56:49 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Odpowiedź UMiG Konstancin-Jeziorna na wystąpienie pokontrolne 2012-07-05 14:55:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 61/V/2009 2012-07-05 14:55:46 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Odpowiedź UMiG Konstancin-Jeziorna na wystąpienie pokontrolne 2012-07-05 14:55:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 61/V/2009 2012-07-05 14:54:55 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wystąpienie pokontrolne RIO 2012-07-05 14:49:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wystąpienie pokontrolne RIO 2012-07-05 14:48:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 66/V/2009 2012-07-05 14:44:07 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-17 12:58:57 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna