Rejestr zmian
Nr 71/V/2009 2012-07-10 14:08:32 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 70/V/2009 2012-07-10 14:05:31 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 70/V/2009 2012-07-10 14:04:27 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 70/V/2009 2012-07-10 14:02:46 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego 2012-07-10 09:36:31 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Obsługa mobilnych i stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2012-07-10 08:31:57 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-07-09 16:32:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-07-09 16:32:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-07-09 16:32:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina 2012-07-09 16:28:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina 2012-07-09 16:26:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 099/PF/VI/2012 2012-07-09 10:29:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 098/VI/2012 2012-07-09 10:23:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 098/VI/2012 2012-07-09 10:23:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 094/PF/VI/2012 2012-07-09 10:14:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 094/PF/VI/2012 2012-07-09 10:12:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista ds. Kadr 2012-07-06 15:51:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista ds. Kadr 2012-07-06 15:51:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-07-06 14:57:40 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejących podbudów i zabezpieczenie podbudów nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych na drogach gminnych 2012-07-06 09:52:02 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wystąpienie pokontrolne RIO 2012-07-05 15:34:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:23:59 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:23:05 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:22:40 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:22:23 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:21:57 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:21:55 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 69/V/2009 2012-07-05 15:21:50 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wystąpienie pokontrolne RIO 2012-07-05 15:10:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Nr 68/V/2009 2012-07-05 15:09:10 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-17 12:58:57 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna