Rejestr zmian
Przyłącz nieruchomość do miejskiej sieci kanalizacyjnej 2012-06-05 10:12:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przyłącz nieruchomość do miejskiej sieci kanalizacyjnej 2012-06-05 10:10:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przyłącz nieruchomość do miejskiej sieci kanalizacyjnej 2012-06-05 10:03:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2012-06-05 09:45:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2012-06-05 09:39:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wścieklizna w powiecie piaseczyńskim 2012-06-04 15:23:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wścieklizna w powiecie piaseczyńskim 2012-06-04 15:22:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wścieklizna w powiecie piaseczyńskim 2012-06-04 15:22:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wścieklizna w powiecie piaseczyńskim 2012-06-04 15:21:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku 2012-06-04 12:14:25 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Radca Prawny 2012-06-01 15:03:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Radca Prawny 2012-06-01 15:03:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Radca Prawny 2012-06-01 15:03:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-06-01 14:57:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-06-01 14:57:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-06-01 14:57:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Strumykowej i odcinka ul. Jaworowskiej (pomiędzy ulicami: Piasta i Prusa) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-06-01 12:56:33 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-06-01 11:08:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-06-01 11:06:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych Konstancina-Jeziorny oraz dostawa znaków drogowych i elementów informacyjnych MSI w 2012 r. 2012-05-31 12:59:16 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 059/PF/VI/2012 2012-05-31 12:57:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 060/PF/VI/2012 2012-05-31 12:56:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 061/PF/VI/2012 2012-05-31 12:56:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 062/VI/2012 2012-05-31 12:55:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 063/VI/2012 2012-05-31 12:55:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 064/VI/2012 2012-05-31 12:54:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 065/VI/2012 2012-05-31 12:54:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 066/VI/2012 2012-05-31 12:53:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 067/VI/2012 2012-05-31 12:53:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 068/VI/2012 2012-05-31 12:52:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-09 13:47:11 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna