Rejestr zmian
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-05-09 13:07:30 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-05-09 09:10:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 071/VII/2018 2018-05-08 15:02:07 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 073/VII/2018 2018-05-08 15:01:38 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 071/VII/2018 2018-05-08 14:57:41 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 2018-05-08 13:10:30 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 2018-05-08 13:10:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-08 13:05:20 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-08 08:10:34 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 069/VII/2018 2018-05-07 16:12:09 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-07 14:45:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-07 14:32:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-07 14:31:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2018-05-07 13:54:58 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-05-07 12:42:25 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-07 11:05:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I 2018-05-07 10:40:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2018-05-02 16:37:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:53:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:42:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:41:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:40:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:37:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:33:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap I -3 części 2018-04-30 08:38:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etap, Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gm 2018-04-30 08:35:30 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etap, Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gm 2018-04-30 08:34:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etap, Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gm 2018-04-30 08:34:06 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 r. 2018-04-27 16:11:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 r. 2018-04-27 16:05:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna