Rejestr zmian
Zarządzenie nr 083/VI/2012 2012-06-06 16:26:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 083/VI/2012 2012-06-06 16:26:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 082/PF/VI/2012 2012-06-06 16:16:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 082/PF/VI/2012 2012-06-06 16:16:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 081/PF/VI/2012 2012-06-06 16:06:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 080/VI/2012 2012-06-06 16:03:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 079/VI/2012 2012-06-06 16:02:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 080/VI/2012 2012-06-06 15:59:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 080/VI/2012 2012-06-06 15:58:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 079/VI/2012 2012-06-06 15:55:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 079/VI/2012 2012-06-06 15:54:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 079/VI/2012 2012-06-06 15:53:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku 2012-06-06 13:43:49 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-06-06 12:42:23 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-06-06 12:34:44 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa projektora multimedialnego 2012-06-05 12:55:17 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie w 2012 roku 2012-06-05 12:54:27 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2012 roku 2012-06-05 12:53:22 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-06-05 11:03:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-06-05 11:00:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe 2012-06-05 10:59:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-06-05 10:58:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-06-05 10:56:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-06-05 10:53:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-06-05 10:51:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-06-05 10:49:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-06-05 10:39:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2012-06-05 10:38:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe 2012-06-05 10:35:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe 2012-06-05 10:35:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-03 16:10:47 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna