Rejestr zmian
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:45:38 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:38:05 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:34:21 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:33:41 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:33:16 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:28:35 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:27:51 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:27:19 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:26:34 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:24:30 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa odcinka ul. Matejki (od ul. Piłsudskiego do rzeki Małej) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-08-10 08:42:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Wierzejewskiego wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-08-09 13:18:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Nr 106/V/2008 2012-08-09 09:31:47 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Nr 106/V/2008 2012-08-09 09:31:03 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:17:55 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:16:34 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:15:23 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:15:09 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:14:54 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:14:35 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:14:05 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:13:36 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:13:23 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:12:50 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:12:26 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:11:50 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:11:12 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:10:43 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:09:05 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-08 14:07:31 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-09 16:11:11 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna