Rejestr zmian
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-10-03 09:22:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2012-10-03 09:02:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 143/VI/2012 2012-10-02 14:30:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 143/VI/2012 2012-10-02 14:29:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-02 13:33:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-02 13:32:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-02 13:29:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 2012-10-02 10:21:59 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 148/PF/VI/2012 2012-09-28 15:58:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 147/VI/2012 2012-09-28 15:56:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 144/PF/VI/2012 2012-09-28 15:54:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 144/PF/VI/2012 2012-09-28 15:54:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2012 2012-09-28 15:17:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład Okręgowych Komisji Wyborczych 2012-09-27 15:50:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład Okręgowych Komisji Wyborczych 2012-09-27 15:49:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład Okręgowych Komisji Wyborczych 2012-09-27 15:49:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe 2012-09-27 12:51:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe 2012-09-27 12:51:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe 2012-09-27 12:51:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe 2012-09-27 12:51:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza związane z zapytaniem ofertowym z dn. 26 lipca br. na przeprowadzenie prac restauratorskich figury przydrożnej z rzeźbą św. Jana Nepomucena 2012-09-27 12:50:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza związane z zapytaniem ofertowym z dn. 26 lipca br. na przeprowadzenie prac restauratorskich figury przydrożnej z rzeźbą św. Jana Nepomucena 2012-09-27 12:50:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego 2012-09-27 12:47:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego 2012-09-27 12:46:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, w ramach projektu rządowego Cyfrowa Szkoła 2012-09-27 12:25:48 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, w ramach projektu rządowego Cyfrowa Szkoła 2012-09-27 12:24:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, w ramach projektu rządowego Cyfrowa Szkoła 2012-09-27 12:23:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-09-27 10:49:35 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
XXVI Sesja Rady Miejskiej (11.10.2012) 2012-09-26 15:55:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejącej podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2012 roku (etap IV) 2012-09-26 14:03:15 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-23 15:07:54 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna