Rejestr zmian
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego 2012-09-27 12:46:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, w ramach projektu rządowego Cyfrowa Szkoła 2012-09-27 12:25:48 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, w ramach projektu rządowego Cyfrowa Szkoła 2012-09-27 12:24:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, w ramach projektu rządowego Cyfrowa Szkoła 2012-09-27 12:23:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-09-27 10:49:35 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
XXVI Sesja Rady Miejskiej (11.10.2012) 2012-09-26 15:55:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejącej podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2012 roku (etap IV) 2012-09-26 14:03:15 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 146/VI/2012 2012-09-26 10:18:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 145/VI/2012 2012-09-26 10:14:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 145/VI/2012 2012-09-26 10:13:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uwaga! Tymczasowa zmiana numeru faksu 2012-09-25 15:04:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uwaga! Tymczasowa zmiana numeru faksu 2012-09-25 15:03:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uwaga! Tymczasowa zmiana numeru faksu 2012-09-25 15:02:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uwaga! Tymczasowa zmiana numeru faksu 2012-09-25 15:02:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji gruntów 2012-09-25 14:58:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-09-25 14:28:52 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w roku 2012 2012-09-25 14:27:11 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 25 2012-09-25 13:06:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 25 2012-09-25 12:48:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 142/VI/2012 2012-09-25 11:51:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 142/VI/2012 2012-09-25 11:51:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 137/VI/2012 2012-09-25 11:47:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 137/VI/2012 2012-09-25 11:46:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 137/VI/2012 2012-09-25 11:46:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 137/VI/2012 2012-09-25 11:45:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i przekazywaniem do unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2012-09-25 10:36:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku – II etap 2012-09-25 10:32:10 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku – II etap 2012-09-25 10:30:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-09-25 10:27:35 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2012 2012-09-24 14:51:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-02 16:26:19 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna