Rejestr zmian
Ścinanie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku 2012-10-30 15:14:02 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Karta Dużej Rodziny 2012-10-29 16:49:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ścinanie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku 2012-10-29 15:17:11 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zbiorcze wyniki wyborów do Młodżieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2012-10-29 15:15:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 26.10.2012r. 2012-10-29 15:04:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 26.10.2012r. 2012-10-29 15:02:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 26.10.2012r. 2012-10-29 14:58:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 26.10.2012r. 2012-10-29 14:58:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 26.10.2012r. 2012-10-29 14:57:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 26.10.2012r. 2012-10-29 14:57:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie do leczenia osób uzależnionych 2012-10-26 13:24:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych 2012-10-26 13:17:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pomoc materialna dla uczniów 2012-10-26 13:14:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły 2012-10-26 13:11:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 2012-10-26 13:07:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 2012-10-26 13:06:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie do leczenia osób uzależnionych 2012-10-26 12:45:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie do leczenia osób uzależnionych 2012-10-26 12:45:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2012-10-26 12:41:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych 2012-10-26 12:37:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pomoc materialna dla uczniów 2012-10-26 12:32:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły 2012-10-26 12:27:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły 2012-10-26 12:26:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Karta Dużej Rodziny 2012-10-26 12:23:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Karta Dużej Rodziny 2012-10-26 12:23:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Karta Dużej Rodziny 2012-10-26 12:22:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Karta Dużej Rodziny 2012-10-26 12:19:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-10-26 12:13:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-10-26 12:11:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-10-26 12:06:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-01 13:32:47 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna