Rejestr zmian
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:16:49 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:16:12 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:08:33 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:08:21 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:08:11 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:06:27 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:04:20 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:04:04 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:03:33 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:03:06 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:02:59 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:02:27 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 15:00:42 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 14:59:54 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-08-14 14:58:49 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-14 14:48:54 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-14 14:48:45 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-14 14:48:23 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-14 14:45:10 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-14 14:44:54 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Renowacja terenów zieleni na osiedlu Grapa w Konstancinie-Jeziornie – strefa III 2012-08-14 10:26:18 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe dot. renowacji figury z rzeżbą św. Jana Nepomucena - rozstrzygnięcie 2012-08-13 15:37:54 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe dot. renowacji figury z rzeżbą św. Jana Nepomucena - rozstrzygnięcie 2012-08-13 15:36:24 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe dot. renowacji figury z rzeżbą św. Jana Nepomucena - rozstrzygnięcie 2012-08-13 15:33:51 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe dot. renowacji figury z rzeżbą św. Jana Nepomucena - rozstrzygnięcie 2012-08-13 15:31:13 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe dot. renowacji figury z rzeżbą św. Jana Nepomucena - rozstrzygnięcie 2012-08-13 15:30:46 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe dot. renowacji figury z rzeżbą św. Jana Nepomucena - rozstrzygnięcie 2012-08-13 15:29:42 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe dot. renowacji figury z rzeżbą św. Jana Nepomucena - rozstrzygnięcie 2012-08-13 15:28:59 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:51:56 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2012-08-10 15:51:34 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-26 15:26:17 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna