Rejestr zmian
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2012-10-08 16:38:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2012-10-08 16:34:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 2.10.2012r. 2012-10-05 15:45:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-10-05 14:31:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2012-10-05 14:05:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2012-10-05 14:05:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku – etap II 2012-10-05 13:55:43 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i przekazywaniem do unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-05 13:41:56 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2012-10-05 10:26:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2012-10-05 10:25:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne szkoły podstawowe 2012-10-05 10:22:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne szkoły podstawowe 2012-10-05 10:22:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne szkoły podstawowe 2012-10-05 10:21:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Referent w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej 2012-10-05 09:44:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2012-10-05 09:43:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Referent w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej 2012-10-05 09:41:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Referent w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej 2012-10-05 09:41:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2012-10-04 14:29:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2012-10-04 14:29:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2012-10-04 14:27:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w roku 2012 2012-10-04 09:46:01 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży 2012-10-04 08:22:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży 2012-10-04 08:22:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży 2012-10-04 08:21:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 28.09.2012r. 2012-10-04 08:09:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przykanalikami do studni zaworowych na terenie gm. Konstancin-Jeziorna 2012-10-03 13:20:11 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 14.09.2012r. 2012-10-03 12:45:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 28.09.2012r. 2012-10-03 12:45:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 28.09.2012r. 2012-10-03 12:44:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2012-10-03 12:33:29 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-26 15:26:17 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna