Rejestr zmian
Zarządzenie nr 056/VI/2012 2012-07-24 15:24:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055/VI/2012 2012-07-24 15:23:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 054/PF/VI/2012 2012-07-24 15:22:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 052/VI/2012 2012-07-24 15:21:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 051/VI/2012 2012-07-24 15:21:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 050/VI/2012 2012-07-24 15:20:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 049/PF/VI/2012 2012-07-24 15:19:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 048/VI/2012 2012-07-24 15:19:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 047/VI/2012 2012-07-24 15:18:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 046/VI/2012 2012-07-24 15:18:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 043/PF/VI/2012 2012-07-24 15:14:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 034/VI/2012 2012-07-24 15:08:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 094/PF/VI/2012 2012-07-23 16:47:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2012-07-23 16:45:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna 2012-07-20 15:35:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego 2012-07-20 13:44:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego 2012-07-20 13:40:43 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego 2012-07-20 13:34:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego 2012-07-20 13:33:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa odcinka ul. Matejki (od ul. Piłsudskiego do rzeki Małej) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-07-20 12:06:22 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Wierzejewskiego wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-07-20 11:20:24 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna 2012-07-19 11:15:11 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych 2012-07-18 10:27:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2012-07-18 10:12:59 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 16.07.2012r. 2012-07-17 15:44:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 16.07.2012r. 2012-07-17 15:43:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 16.07.2012r. 2012-07-17 15:43:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 094/PF/VI/2012 2012-07-16 16:50:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 102/PF/VI/2012 2012-07-16 16:46:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 101/VI/2012 2012-07-16 16:41:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-26 15:26:17 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna