Rejestr zmian
Sesja nr 45 2018-09-07 13:36:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-09-07 13:36:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-09-07 13:36:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-09-07 13:35:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej (zastępstwo) 2018-09-07 13:24:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informatyk 2018-09-07 13:18:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego 2018-09-07 11:54:06 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-06 15:09:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-06 15:08:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-09-06 15:07:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 127/VII/2018 2018-09-06 15:01:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Granicznej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-06 14:55:22 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-06 13:50:43 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-06 12:56:04 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Granicznej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-06 12:54:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Parcela, gm. Konstancin-Jeziorna 2018-09-06 12:34:10 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno – sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie- Jeziornie 2018-09-06 11:45:12 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno – sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie- Jeziornie 2018-09-06 11:42:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2018-09-06 11:26:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-09-06 10:55:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-09-06 10:54:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-09-06 10:54:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-09-06 10:53:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-09-06 10:53:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 2018-09-06 10:52:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 2018-09-06 10:50:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2018-09-06 10:48:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2018-09-06 10:47:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej 2018-09-06 10:45:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019 2018-09-06 10:38:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna