Rejestr zmian
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, tradycji i edukacji w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-08-27 16:54:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, tradycji i edukacji w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-08-27 16:53:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 124/VI/2012 2012-08-27 15:41:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 126/VI/2012 2012-08-27 15:29:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 123/VI/2012 2012-08-27 15:25:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 123/VI/2012 2012-08-27 15:25:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 123/VI/2012 2012-08-27 15:25:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 117/PF/VI/2012 2012-08-27 15:21:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 116/VI/2012 2012-08-27 15:17:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 116/VI/2012 2012-08-27 15:17:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 115/PF/VI/2012 2012-08-27 15:13:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 114/VI/2012 2012-08-27 15:05:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyprawka szkolna 2012/2013 2012-08-27 10:04:10 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wyprawka szkolna 2012/2013 2012-08-27 10:03:37 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wyprawka szkolna 2012/2013 2012-08-27 10:01:18 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wyprawka szkolna 2012/2013 2012-08-27 10:00:16 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wyprawka szkolna 2012/2013 2012-08-27 10:00:03 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Wyprawka szkolna 2012/2013 2012-08-27 09:59:19 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego 2012-08-24 16:04:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2012-08-24 16:01:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2012-08-24 15:58:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-34S (półroczne) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 2012-08-24 15:52:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-30S (półroczne) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych 2012-08-24 15:49:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-08-24 15:46:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-08-24 15:45:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-08-24 15:41:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-08-24 15:40:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-24 15:21:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-24 15:20:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opracowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna 2012-08-24 12:43:32 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-12 15:01:09 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna