Rejestr zmian
Mapa punktów selektywnej zbiórki odpadów na obszarze Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-08-31 13:20:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Mapa punktów selektywnej zbiórki odpadów na obszarze Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-08-31 13:16:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opracowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna 2012-08-31 09:46:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Reforma systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Konstancin-Jeziorna 2012-08-30 15:34:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Reforma systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Konstancin-Jeziorna 2012-08-30 15:34:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 107/VI/2012 2012-08-30 12:10:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Publiczne szkoły podstawowe 2012-08-29 14:55:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Publiczne szkoły podstawowe 2012-08-29 14:55:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminne przedszkola i żłobek 2012-08-29 14:51:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminne przedszkola i żłobek 2012-08-29 14:51:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa odcinka ul. Matejki (od ul. Piłsudskiego do rzeki Małej) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-08-29 14:48:09 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Wierzejewskiego wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-08-29 14:38:01 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Wierzejewskiego wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 2012-08-29 14:36:04 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku – etap II 2012-08-29 13:46:56 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i przekazywaniem do unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2012-08-29 13:46:14 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Renowacja terenów zieleni osiedla Grapa w Konstancinie-Jeziornie - strefa III 2012-08-29 13:27:43 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku – etap II 2012-08-29 13:04:16 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina 2012-08-28 15:51:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 125/PF/VI/2012 2012-08-28 15:44:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 125/PF/VI/2012 2012-08-28 15:42:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-08-28 15:36:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-08-28 15:36:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-28 14:00:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-28 13:59:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-28 13:59:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-28 13:59:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-08-28 13:58:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, tradycji i edukacji w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-08-27 16:54:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, tradycji i edukacji w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-08-27 16:53:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 124/VI/2012 2012-08-27 15:41:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-05 16:03:25 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna