Rejestr zmian
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2012-09-11 08:47:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, w ramach projektu rządowego Cyfrowa Szkoła 2012-09-10 13:03:24 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2012-09-10 12:53:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2012-09-10 12:52:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2012-09-10 12:52:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 133/VI/2012 2012-09-10 09:41:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 133/VI/2012 2012-09-10 09:40:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 132/VI/2012 2012-09-10 09:36:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 132/VI/2012 2012-09-10 09:36:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 131/VI/2012 2012-09-10 09:33:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 131/VI/2012 2012-09-10 09:31:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, w ramach projektu rządowego Cyfrowa Szkoła 2012-09-07 11:29:03 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Budowa zbiorczego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w drodze dojazdowej dz. nr 51/6 obr. 01-27 przy ul. Pułaskiego w Konstancinie Jeziorna 2012-09-07 09:17:49 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 130/PF/VI/2012 2012-09-06 16:09:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 6.09.2012r. 2012-09-06 16:01:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa zbiorczego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w drodze dojazdowej dz. nr 51/6 obr. 01-27 przy ul. Pułaskiego w Konstancinie Jeziorna 2012-09-06 13:02:06 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejącej podbudowy gminnego bocznika od ulicy Wilanowskiej i jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz remont ulicy Szkolnej (z wymianą nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych) w Konstancinie-Jeziornie 2012-09-05 13:45:52 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejącej podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2012 roku (etap IV) 2012-09-05 11:51:35 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku – II etap 2012-09-05 10:33:37 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejącej podbudowy gminnego bocznika od ulicy Wilanowskiej i jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz remont ulicy Szkolnej (z wymianą nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych) w Konstancinie-Jeziornie 2012-09-04 10:38:25 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Kalendarz wyborczy dla wyboru Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2012-09-04 10:15:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kalendarz wyborczy dla wyboru Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2012-09-04 10:15:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kalendarz wyborczy dla wyboru Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2012-09-04 10:14:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kalendarz wyborczy dla wyboru Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2012-09-04 10:12:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kalendarz wyborczy dla wyboru Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2012-09-04 10:11:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kalendarz wyborczy dla wyboru Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2012-09-04 10:08:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kalendarz wyborczy dla wyboru Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2012-09-04 10:07:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kalendarz wyborczy dla wyboru Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2012-09-04 10:07:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w systemie ISEKI wraz z przykanalikami na terenie gm. Konstancin-Jeziorna 2012-09-04 08:10:25 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Referent w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej 2012-09-03 16:57:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-05 16:03:25 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna