Rejestr zmian
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-10-26 12:04:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-10-26 12:04:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2012-10-26 11:57:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2012-10-26 11:47:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2012-10-26 11:46:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2012-10-26 11:45:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2012-10-26 11:44:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-10-26 11:43:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-10-26 11:43:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-10-26 11:43:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-10-26 11:42:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-10-26 11:42:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-10-26 11:42:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2012-10-26 11:41:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2012-10-26 11:40:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2012-10-26 11:39:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2012-10-26 11:39:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2012-10-26 11:38:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2012-10-26 11:38:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-10-26 11:37:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2012-10-26 11:36:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2012-10-26 11:35:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/PF/VI/2012 2012-10-26 11:32:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/PF/VI/2012 2012-10-26 11:32:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/PF/VI/2012 2012-10-26 11:32:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Partyzantów w Czarnowie i drogi gminnej w Okrzeszynie oraz naprawa istniejącej podbudowy ulicy Sągi w Kępie Okrzewskiej i jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych, na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-25 14:06:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-25 09:22:27 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-25 09:21:46 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Konserwacja rowów melioracyjnych na Łąkach Oborskich w Konstancinie-Jeziornie 2012-10-25 08:54:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i budowa szkolnych placów zabaw w gminie Konstancin-Jeziorna w ramach programu Radosna szkoła 2012-10-25 08:23:45 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-05 16:03:25 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna