Rejestr zmian
Rb-50W Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - MUW 2012-11-19 13:43:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50W Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - KBW 2012-11-19 13:42:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - MUW 2012-11-19 13:42:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - MUW 2012-11-19 13:41:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - MUW 2012-11-19 13:41:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - KBW 2012-11-19 13:41:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-11-19 13:40:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-11-19 13:40:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2012-11-19 13:39:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-11-19 13:38:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2012 roku 2012-11-19 13:36:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2012 roku 2012-11-19 13:35:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa iluminacji (dekoracji) świątecznych na teren gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-11-19 13:12:14 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2012 2012-11-16 16:19:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2012 2012-11-16 16:18:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2012 2012-11-16 16:18:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2012 2012-11-16 16:16:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-11-16 14:57:37 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa iluminacji (dekoracji) świątecznych na teren gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-11-16 10:42:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wraz z infrastrukturą: Zadanie nr 1. Ul. Przesmyckiego w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 2. Ul. Zubrzyckiego w Chylicach 2012-11-16 08:52:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 166/VI/2012 2012-11-15 15:23:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 166/VI/2012 2012-11-15 15:23:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. 2012-11-15 15:18:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-11-15 15:18:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-11-15 15:15:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-11-15 15:14:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. 2012-11-15 15:10:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. 2012-11-15 15:10:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. 2012-11-15 15:09:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. 2012-11-15 15:08:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-13 16:13:48 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna