Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:48:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:40:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:40:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:40:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:40:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:37:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:36:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:36:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:35:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:34:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:21:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:20:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 168/VI/2012 2012-11-19 16:11:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 168/VI/2012 2012-11-19 16:11:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/VI/2012 2012-11-19 16:06:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/VI/2012 2012-11-19 16:06:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/VI/2012 2012-11-19 16:05:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/VI/2012 2012-11-19 16:04:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2012 2012-11-19 15:55:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2012 2012-11-19 15:54:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. 2012-11-19 15:45:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 166/VI/2012 2012-11-19 15:44:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. 2012-11-19 15:42:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2012-11-19 15:02:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2012-11-19 14:52:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-11-19 14:41:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-11-19 14:38:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-11-19 14:38:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-11-19 14:30:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2012-11-19 14:29:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-06 16:03:25 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna