Rejestr zmian
Zarządzenie nr 179/PF/VI/2012 2012-12-05 15:50:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-05 14:46:48 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej 2012-12-04 15:35:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej 2012-12-04 15:34:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej 2012-12-04 15:34:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-04 15:31:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-04 15:31:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 2012-12-04 13:02:03 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ścinanie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku 2012-12-04 09:51:43 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ścinanie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku 2012-12-04 09:51:30 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-12-04 08:52:02 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/VI/2012 2012-12-03 16:55:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/VI/2012 2012-12-03 16:54:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2012 2012-12-03 16:50:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2012 2012-11-30 15:51:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2012 2012-11-30 15:51:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2012 2012-11-30 15:50:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 20.11.2012r. 2012-11-30 15:03:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 2012-11-30 14:59:10 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 20.11.2012r. 2012-11-30 14:55:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn 2012-11-30 14:54:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn 2012-11-30 13:55:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn 2012-11-30 13:55:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn 2012-11-30 13:53:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn 2012-11-30 13:52:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn 2012-11-30 13:49:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn 2012-11-30 13:36:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 20.11.2012r. 2012-11-30 13:22:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 20.11.2012r. 2012-11-30 13:22:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 20.11.2012r. 2012-11-30 13:22:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-16 16:41:25 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna