Rejestr zmian
Obsługa mobilnych i stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-20 13:48:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego 2012-12-19 13:07:30 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 185/PF/VI/2012 2012-12-18 15:58:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VI/2012 2012-12-18 15:58:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VI/2012 2012-12-18 15:58:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VI/2012 2012-12-18 15:58:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VI/2012 2012-12-18 15:56:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 185/PF/VI/2012 2012-12-18 15:53:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów w 2013 roku 2012-12-18 12:50:54 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-18 12:36:30 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-18 12:35:56 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2013 2012-12-18 12:04:54 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Biura Zarządzania Kryzysowego - opady marznące 2012-12-17 16:51:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Biura Zarządzania Kryzysowego - opady marznące 2012-12-17 16:38:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-17 13:55:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 183/PF/VI/2012 2012-12-14 16:01:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 183/PF/VI/2012 2012-12-14 16:01:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 182/VI/2012 2012-12-14 15:58:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 182/VI/2012 2012-12-14 15:58:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-14 15:22:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-14 15:22:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-14 15:21:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-14 15:21:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-14 12:28:17 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-14 12:27:40 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-14 12:26:03 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-13 16:14:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-13 16:13:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-13 16:13:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok 2012-12-13 16:12:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-06 16:59:04 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna