Rejestr zmian
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-27 13:23:03 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-21 15:55:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-21 15:54:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-21 15:54:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:42:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-21 15:38:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:36:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:36:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok 2012-12-21 15:36:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:35:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. 2012-12-21 15:35:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-21 15:35:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-21 15:32:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 29 2012-12-21 15:27:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 29 2012-12-21 15:26:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 29 2012-12-21 15:21:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony 2012-12-21 13:03:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 2012-12-21 12:59:48 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony 2012-12-21 12:55:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony 2012-12-21 12:54:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony 2012-12-21 12:54:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-20 14:14:32 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obsługa mobilnych i stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-20 13:48:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego 2012-12-19 13:07:30 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 185/PF/VI/2012 2012-12-18 15:58:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VI/2012 2012-12-18 15:58:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VI/2012 2012-12-18 15:58:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VI/2012 2012-12-18 15:58:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VI/2012 2012-12-18 15:56:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 185/PF/VI/2012 2012-12-18 15:53:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-03 17:41:51 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna