Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-16 10:50:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-16 10:50:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-16 10:49:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-16 10:49:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-16 10:49:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-16 10:49:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-16 10:48:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2013-01-15 15:51:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Mapa punktów selektywnej zbiórki odpadów na obszarze Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-14 16:52:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obsługa mobilnych i stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-14 13:21:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 2013-01-14 09:21:54 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2013 2013-01-11 16:22:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu na samochód specjalny pożarniczy 2013-01-11 16:11:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu na samochód specjalny pożarniczy 2013-01-11 16:11:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu na samochód specjalny pożarniczy 2013-01-11 16:11:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 001/PF/VI/2013 2013-01-11 16:01:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2013 2013-01-11 15:49:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (09.01.2013) 2013-01-11 13:33:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (09.01.2013) 2013-01-11 13:33:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (09.01.2013) 2013-01-11 13:29:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (09.01.2013) 2013-01-11 13:29:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (09.01.2013) 2013-01-11 13:28:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (09.01.2013) 2013-01-11 13:28:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-11 13:18:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2013-01-11 13:00:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północno-zachodniego - I etap - dla działki o nr ew. 12 z obrębu 03-04 2013-01-11 12:59:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach 2013-01-11 12:54:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach 2013-01-11 12:53:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach 2013-01-11 12:53:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach 2013-01-11 12:49:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-23 15:19:28 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna