Rejestr zmian
Zarządzenie nr 141/PF/VI/2012 2012-09-20 15:45:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 141/PF/VI/2012 2012-09-20 15:44:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przykanalikami do studni zaworowych na terenie gm. Konstancin-Jeziorna 2012-09-20 14:36:57 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i budowa szkolnych placów zabaw w gminie Konstancin-Jeziorna w ramach programu Radosna szkoła 2012-09-20 12:42:28 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejącej podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2012 roku (etap IV) 2012-09-20 12:10:30 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-09-20 09:01:28 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-09-20 08:49:44 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-09-20 08:46:42 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2012 2012-09-19 15:50:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2012 2012-09-19 15:50:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Naprawa istniejącej podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2012 roku (etap IV) 2012-09-19 13:45:36 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-09-19 10:16:06 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-09-19 10:14:15 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Biura Zarządzania Kryzysowego ws. ćwiczeń obronnych 2012-09-18 15:59:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Biura Zarządzania Kryzysowego ws. ćwiczeń obronnych 2012-09-18 15:47:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Biura Zarządzania Kryzysowego ws. ćwiczeń obronnych 2012-09-18 15:47:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Biura Zarządzania Kryzysowego ws. ćwiczeń obronnych 2012-09-18 15:47:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 18.09.2012r. 2012-09-18 14:20:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 18.09.2012r. 2012-09-18 14:19:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 18.09.2012r. 2012-09-18 14:15:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 18.09.2012r. 2012-09-18 14:15:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 18.09.2012r. 2012-09-18 14:14:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 18.09.2012r. 2012-09-18 14:13:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku – etap II 2012-09-18 13:40:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-09-18 12:17:53 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o spotkaniu z mieszkańcami Klarysewa Zachodniego 2012-09-17 16:55:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o spotkaniu z mieszkańcami Klarysewa Zachodniego 2012-09-17 16:55:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Publiczne szkoły podstawowe 2012-09-17 15:56:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Publiczne szkoły podstawowe 2012-09-17 15:56:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Publiczne szkoły podstawowe 2012-09-17 15:55:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-19 13:06:05 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna