Rejestr zmian
Zarządzenie nr 170/PF/VI/2012 2012-11-20 13:16:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 169/VI/2012 2012-11-20 13:11:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 169/VI/2012 2012-11-20 13:10:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego 2012-11-20 10:09:18 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wraz z infrastrukturą: Zadanie nr 1. Ul. Przesmyckiego w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 2. Ul. Zubrzyckiego w Chylicach 2012-11-20 09:59:24 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:48:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:40:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:40:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:40:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:40:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:37:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:36:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:36:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:35:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:34:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:21:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-19 16:20:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 168/VI/2012 2012-11-19 16:11:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 168/VI/2012 2012-11-19 16:11:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/VI/2012 2012-11-19 16:06:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/VI/2012 2012-11-19 16:06:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/VI/2012 2012-11-19 16:05:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/VI/2012 2012-11-19 16:04:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2012 2012-11-19 15:55:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2012 2012-11-19 15:54:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. 2012-11-19 15:45:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 166/VI/2012 2012-11-19 15:44:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. 2012-11-19 15:42:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2012-11-19 15:02:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2012-11-19 14:52:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-19 13:06:05 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna