Rejestr zmian
Dostawa sprzętu serwerowego 2012-11-28 10:37:46 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 2012-11-28 10:03:45 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wraz z infrastrukturą: Zadanie nr 1. Ul. Przesmyckiego w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 2. Ul. Zubrzyckiego w Chylicach 2012-11-28 08:25:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa iluminacji (dekoracji) świątecznych na teren gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012 2012-11-27 15:22:21 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa części parteru Konstancińskiego Domu Kultury oraz dostosowanie wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jaworskiego 24 w Konstancinie-Jeziornie 2012-11-27 10:43:05 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 09:11:50 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 08:45:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 08:45:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 08:41:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 08:41:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 08:36:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 08:36:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 08:35:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 08:35:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 08:34:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 08:33:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-27 08:32:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 175/VI/2012 2012-11-26 16:37:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 176/PF/VI/2012 2012-11-26 16:32:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 176/PF/VI/2012 2012-11-26 16:32:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 176/PF/VI/2012 2012-11-26 16:31:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 174/VI/2012 2012-11-26 14:17:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna, woj. mazowieckie 2012-11-26 12:15:17 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2012 2012-11-23 15:56:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2012 2012-11-23 15:56:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2012 2012-11-23 15:54:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-11-23 14:34:24 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna, woj. mazowieckie 2012-11-23 11:32:00 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2012-11-22 16:26:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2012-11-22 16:26:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-10 13:14:24 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna