Rejestr zmian
Protokół z przebiegu konsultacji 2012-10-11 14:33:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Protokół z przebiegu konsultacji 2012-10-11 14:29:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Protokół z przebiegu konsultacji 2012-10-11 14:28:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-10-10 15:29:56 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Opracowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna 2012-10-10 15:29:05 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-10-10 15:02:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-10-10 15:02:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2012-10-10 15:01:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakończenie II etapu konkursu na najpiękniejszy ogród wiejski w gminie Konstancin-Jeziorna w 2012 roku 2012-10-09 14:52:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakończenie II etapu konkursu na najpiękniejszy ogród wiejski w gminie Konstancin-Jeziorna w 2012 roku 2012-10-09 14:52:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakończenie II etapu konkursu na najpiękniejszy ogród wiejski w gminie Konstancin-Jeziorna w 2012 roku 2012-10-09 14:51:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie informuje 2012-10-09 13:52:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie informuje 2012-10-09 13:52:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Partyzantów w Czarnowie i drogi gminnej w Okrzeszynie oraz naprawa istniejącej podbudowy ulicy Sągi w Kępie Okrzewskiej i jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych, na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-09 13:41:15 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Informacje OPS 2012-10-09 13:35:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacje OPS 2012-10-09 13:34:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przykanalikami do studni zaworowych na terenie gm. Konstancin-Jeziorna 2012-10-09 09:46:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przykanalikami do studni zaworowych na terenie gm. Konstancin-Jeziorna 2012-10-09 09:45:43 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2012-10-08 16:47:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2012-10-08 16:46:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2012-10-08 16:44:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-10-08 16:40:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-10-08 16:39:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2012-10-08 16:38:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2012-10-08 16:34:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 2.10.2012r. 2012-10-05 15:45:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2012-10-05 14:31:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2012-10-05 14:05:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2012-10-05 14:05:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku – etap II 2012-10-05 13:55:43 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-04 15:56:44 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna