Rejestr zmian
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-14 15:20:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-14 15:19:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-14 14:11:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-14 14:10:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-14 14:03:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-14 14:00:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-14 09:25:33 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2013-02-13 15:55:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 021/VI/2013 2013-02-13 15:28:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 021/VI/2013 2013-02-13 15:28:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 196/PF/VI/2012 2013-02-13 15:23:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 196/PF/VI/2012 2013-02-13 15:18:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-13 11:45:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-13 09:54:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-13 09:20:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-13 08:52:22 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 019/VI/2013 2013-02-12 15:40:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 018/VI/2013 2013-02-12 15:35:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 020/VI/2013 2013-02-12 15:32:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 020/VI/2013 2013-02-12 15:29:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku 2013-02-12 15:17:51 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (umowa na zastępstwo) 2013-02-12 15:02:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 2013-02-12 13:06:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-12 10:05:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2013-02-11 15:42:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2013-02-11 15:41:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 017/VI/2013 2013-02-11 14:30:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 016/PF/VI/2013 2013-02-11 14:22:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 016/PF/VI/2013 2013-02-11 14:22:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 015/VI/2013 2013-02-11 14:19:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-26 16:22:50 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna