Rejestr zmian
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2012-10-26 11:38:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-10-26 11:37:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2012-10-26 11:36:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2012-10-26 11:35:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/PF/VI/2012 2012-10-26 11:32:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/PF/VI/2012 2012-10-26 11:32:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/PF/VI/2012 2012-10-26 11:32:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Partyzantów w Czarnowie i drogi gminnej w Okrzeszynie oraz naprawa istniejącej podbudowy ulicy Sągi w Kępie Okrzewskiej i jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych, na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-25 14:06:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-25 09:22:27 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-25 09:21:46 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Konserwacja rowów melioracyjnych na Łąkach Oborskich w Konstancinie-Jeziornie 2012-10-25 08:54:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i budowa szkolnych placów zabaw w gminie Konstancin-Jeziorna w ramach programu Radosna szkoła 2012-10-25 08:23:45 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-10-24 15:53:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2012 2012-10-24 15:48:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 158/VI/2012 2012-10-24 15:39:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 158/VI/2012 2012-10-24 15:39:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 156/PF/VI/2012 2012-10-24 15:36:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 156/PF/VI/2012 2012-10-24 15:35:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 156/PF/VI/2012 2012-10-24 15:35:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 155/VI/2012 2012-10-24 15:32:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 122/VI/2012 2012-10-24 15:28:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 122/VI/2012 2012-10-24 15:28:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 122/VI/2012 2012-10-24 15:28:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 121/VI/2012 2012-10-24 15:22:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 120/VI/2012 2012-10-24 15:18:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 120/VI/2012 2012-10-24 15:18:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 119/VI/2012 2012-10-24 15:14:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 119/VI/2012 2012-10-24 15:14:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 119/VI/2012 2012-10-24 15:13:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-23 13:28:54 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-26 10:13:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna