Rejestr zmian
Zarządzenie nr 188/PF/VI/2012 2013-01-02 11:28:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 188/PF/VI/2012 2013-01-02 11:27:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 187/VI/2012 2013-01-02 11:24:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 187/VI/2012 2013-01-02 11:24:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 186/PF/VI/2012 2013-01-02 11:19:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 186/PF/VI/2012 2013-01-02 11:19:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:27:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:27:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:26:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:26:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:25:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:25:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:24:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:24:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:19:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:19:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:18:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:18:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-27 13:41:59 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-27 13:24:32 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-27 13:23:03 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-21 15:55:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-21 15:54:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-21 15:54:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:42:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-21 15:38:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:36:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:36:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok 2012-12-21 15:36:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:35:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-20 15:40:02 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna