Rejestr zmian
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW) 2013-02-27 12:19:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (MUW) 2013-02-27 12:18:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (MUW) 2013-02-27 12:18:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW) 2013-02-27 12:02:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2013-02-27 11:58:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-30S Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych 2013-02-27 11:54:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 11:46:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2013-02-27 11:39:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 11:36:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2013-02-27 10:50:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-26 15:57:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-26 15:57:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-26 15:56:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-02-26 15:52:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2013 2013-02-26 15:51:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2013 2013-02-26 15:51:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-02-25 16:55:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-02-25 16:54:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku żłobka gminnego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbudowa budynku przedszkola gminnego przy ul. Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie 2013-02-25 16:13:15 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skolimowie, zadanie 1, Część I 2013-02-25 16:08:56 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-02-22 16:31:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-02-22 16:31:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-02-22 16:30:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-02-22 16:30:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-02-22 16:30:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-02-22 16:27:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 023/PF/VI/2013 2013-02-22 16:22:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 023/PF/VI/2013 2013-02-22 16:22:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 014/VI/2013 2013-02-22 16:20:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 014/VI/2013 2013-02-22 16:20:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-14 16:14:09 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna