Rejestr zmian
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-03-01 10:36:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-03-01 10:36:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-03-01 10:36:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-03-01 10:34:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2013-02-28 14:51:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-28 13:45:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-28 13:44:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-28 13:43:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2013-02-28 13:29:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2013-02-28 13:29:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2013-02-28 13:29:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2013-02-28 13:29:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2013-02-28 13:18:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (umowa na zastępstwo) 2013-02-28 12:53:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (umowa na zastępstwo) 2013-02-28 12:52:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 024/VI/2013 2013-02-27 15:55:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 024/VI/2013 2013-02-27 15:49:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:19:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:18:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:15:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:15:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:15:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:10:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 12:41:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 12:41:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 12:32:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 12:32:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (MUW) 2013-02-27 12:28:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (MUW) 2013-02-27 12:27:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW) 2013-02-27 12:23:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-11 17:03:19 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna