Rejestr zmian
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-02-22 16:30:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-02-22 16:30:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-02-22 16:27:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 023/PF/VI/2013 2013-02-22 16:22:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 023/PF/VI/2013 2013-02-22 16:22:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 014/VI/2013 2013-02-22 16:20:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 014/VI/2013 2013-02-22 16:20:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (umowa na zastępstwo) 2013-02-22 14:33:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (umowa na zastępstwo) 2013-02-22 14:32:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (umowa na zastępstwo) 2013-02-22 14:31:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2013 2013-02-22 14:19:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2013 2013-02-22 14:19:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-02-22 14:15:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-02-22 14:15:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2013-02-22 14:07:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (1.03.2013) 2013-02-22 14:04:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (1.03.2013) 2013-02-22 14:01:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (1.03.2013) 2013-02-22 14:01:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (19.02.2013) 2013-02-22 13:55:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (19.02.2013) 2013-02-22 13:43:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (19.02.2013) 2013-02-22 13:43:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działki o nr ew. 35 z obrębu 03-06 2013-02-22 13:40:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działki o nr ew. 35 z obrębu 03-06 2013-02-22 13:40:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działki o nr ew. 35 z obrębu 03-06 2013-02-22 13:38:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-02-21 15:55:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-02-21 15:54:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-02-21 15:54:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2013 2013-02-21 15:52:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2013 2013-02-21 15:52:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 022/VI/2013 2013-02-21 15:49:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-24 15:59:08 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna